• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Čert, anděl a Mikuláš u nás v ZŠ

Ve čtvrtek 5. prosince u nás ve škole propuklo tradiční “čertovské veselí”. Mladší žáčci se od rána těšili na návštěvu čertů, anděla a Mikuláše ve třídě. My jsme ale tuto tradici pojali trochu jinak. V přízemí naší školy, kde žáci vytvořili nebe, se vyrojili andělé s Mikulášem. Čekali tam, až

děti ve třídách vyplní andělskou křížovku a trochu se “mikulášsky” naladí. Pak už společně s andělem a čertem kráčeli vstříc setkání s Mikulášem, dalšími anděly a peklem.
Mnoho dětí si od Mikuláše a andělů vyslechlo pochvalu, některé slyšely i drobné výtky a jiné poslal Mikuláš rovnou do pekla (těch ale nebylo moc). Mikuláš na nikoho nezapomněl, protože měl Knihu hříchů. Hodní spolužáci mohli jít do pekla s hříšníky a pomoci jim vyplatit se z pekla. A kde že peklo bylo? Kam že to ty hříšné děti šly? Nikam daleko… Již vloni se ve sklepě školy otevřely brány pekelné a objevila se v něm část samotného pekla se spoustou ohníčků, plamínků, čertíků a dokonce i s Luciferem, strašným vládcem pekel. Letos v pekle zněla i hudba, která dětem připomínala pohádková inferna. Hříšníkům zde “Luciferův pomocník” přečetl prohřešky. Sám Lucifer jim pak poradil, jak je mají napravit. Nakonec děti dostaly další, tentokrát pekelnou, křížovku a potom mohly s ostatními spolužáky opustit peklo.
Poslední částí akce byla i krátká diskotéka všech účastníků.

Snad se akce líbila nejen školákům ale i dětem ze školky, které také přišly navštívit Mikuláše, anděly a peklo.

Děkujeme za pomoc při přípravě akce všem deváťákům, paní učitelce Kornějevové, Štěpánkové, Matěnové, panu asistentovi Janu Malému a také Julii Burdychové za zapůjčení kostýmů.

Mgr. O. Matěnová a Ing. Pavla Kornějevová

plakat almanach 2020

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů