• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Nové stavebnice podpoří polytechnické vzdělávání našich žáků

Základní škole se podařilo v letošním roce získat finanční prostředky na zakoupení elektrotechnických stavebnic (Merkur E2 Elektronik a Boffin I 750). Dotaci ve výši 30 000 Kč poskytl Královéhradecký kraj. Nové stavebnice (za celkem 41 358 Kč) zatraktivní výuku nejen Fyziky a dalších předmětů (např. Člověk a svět práce) na II. stupni ZŠ, ale lze je vhodně zařadit také do výuky na I. stupni ZŠ, zvláště pak do předmětů Prvouka a Člověk a svět práce. Stavebnice se aktuálně používají při výuce fyziky na II. stupni ZŠ.

Pro využití v 6. až 8. třídě jsou vhodné především stavebnice Boffin. Ty pro svoji jednoduchost mohou využívat také žáci prvního stupně ZŠ. Především pro výuku žáků 9. třídy (a případně též pro žáky navštěvující školní kroužek 3D modelování a Lego robot) je pak vhodná stavebnice Merkur Elektronik 2. Tato stavebnice je složitější nejen stavebně, ale i časová náročnost při jejím použití je vyšší.

Práce se stavebnicemi přiblíží žákům zajímavou formou polytechnické vzdělávání. Vhodné využití takových pomůcek zlepšuje pracovní schopnosti a dovednosti žáků a pomáhá v nich povzbudit zájem o další vzdělávání v technických oborech, kde je stále vysoká poptávka po kvalitních a vzdělaných pracovnících.

Mgr. Robert Hager

plakat almanach 2020

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů