• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Ukončení sběru papíru

Vážení rodiče,

firmy, které zpracovávají starý papír, asi vzhledem k situaci v celé ČR, přistoupily k tomu, že nám za sesbíraný starý papír účtují poplatky za jeho odvoz, které tak převyšují cenu námi sesbíraného papíru. V tuto chvíli proto škola doplácí na tuto aktivitu. Vzhledem k této situaci

musíme bohužel sběr starého papíru ukončit.

Děkujeme všem, kteří společně s námi sbírali a třídili starý papír. Nutnost třídění však tímto určitě nekončí. Třídění i nadále musí jak v naší obci, tak i v celé ČR pokračovat. Množství netříděného odpadu (určeného ke skládkování) je už nyní neúnosně vysoké a do budoucna je nutné hledat řešení. Ve sběrnách je možné nadále papír odevzdávat k výkupu, i když za minimální cenu. Pokud proto máte cestu např. do Trutnova, můžete vzít papír s sebou…

Věřím, že situace se do budoucna zlepší a škola bude moci pokračovat ve sběru jako v minulých letech.

Mgr. Robert Hager, ředitel školy

plakat almanach 2020

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů