• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Vánoční ohlédnutí

Vánoční ohlédnutí

Předvánoční adventní čas jsme si zpestřili vánočním vystoupením žáků naší základní školy. Vystoupení proběhlo ve středu 18.12.2013 v sále  Penzionu Radvanice.

Na vystoupení se všichni účinkující velmi pečlivě připravovali a nacvičovali celý podzim. Program zahájili naši nejmenší prvňáčci pohádkou O Smolíčkovi, která byla plná říkadel a písní.  Příjemnou vánoční atmosféru navodili žáci 2. – 5. ročníku zpěvem vánočních koled a děvčata hrou na flétny. Milovníci tance si jistě přišli na své při country tanečku, který příjemně uvolnil atmosféru. Žáci dramatického kroužku zahráli Vánoční hru. Celé vystoupení bylo ukončeno Čertí pohádkou plnou písniček a tanečků, kterou nacvičili a zahráli také žáci dramatického kroužku.

Děkujeme majiteli a zaměstnancům Penzionu Radvanice, díky kterým se mohlo celé vystoupení uskutečnit. Poděkování patří také těm, kteří pomohli připravit dětem kostýmy pro jejich role a všem, kdo přišli na vánoční vystoupení a svou účastí podpořili školní a mimoškolní činnost našich dětí. 

plakat almanach 2020

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů