• Pass_New8.jpg
  • Pass_New9.jpg
  • Pass_New10.jpg
  • Pass_New12.jpg
  • Pass_New13.jpg
  • Pass_New14.jpg
  • Pass_New15.jpg
  • Pass_New16.jpg
  • Pass_New17.jpg

Uzavření MŠ o letních prázdninách, prázdninový provoz

O letních prázdninách bude mateřská škola uzavřena

od 8. 7. 2019 - 9. 8. 2019.

 

Prázdninový provoz

od 1. 7. - 4. 7. a od 12. 8. - 30. 8. 

a to od 6:30 - 15:00 hodin

Den dětí

Protože je školka plná dětí, je zapotřebí s nimi jejich svátek pořádně oslavit. Oslava probíhala v pátek 31. 5. na zahradě naší školky. Na děti čekalo 13 stanovišť, kde plnily různé úkoly a jako odměnu za splněný úkol získávaly razítka na kartičku, kterou dostaly před odchodem na zahradu. Na stanovištích, krom úkolů, na ně čekali kamarádi z osmé a deváté třídy. Tímto bych jim chtěla poděkovat za velkou pomoc. Myslím, že jsme Den dětí oslavili pořádně.

školní akademie

Konec května se vždy nese v duchu školní akademie, kde děti ze školy předvedou, co se v kroužcích či hodinách naučily. I my s dětmi ze školky jsme se zúčastnili. Děti si natrénovaly taneček na písničku "Skok je víc než krok" z pohádky V peřině a zazpívaly písničku o červené karkulce. Děkujeme rodičům, že děti na toto vystoupení přivedli a už se těšíme na další školní akademii. 

Výlet na Kuks

V úterý 21. 5. nás čekal výlet. Děti si ve školce zabalily batůžky se svačinou a netrpělivě vyhlížely autobus, který je odveze na nedaleký Kuks. Po příjezdu na děti čekala svačina v podobě řízku s chlebem, který nám připravily paní kuchařky. Po skvělé svačině jsme shlédli program s názvem "Princ Bajaja". Po programu na děti čekaly stanoviště, kde si mohly vyzkoušet, jaké to bylo, když se mlela mouka na kameni, nebo jak těžké to měli princové, kteří dobývali hrady a zámky. Dále si zkusily zpracovat len a nakonec vyslechly krásné povídání o koni, který je celým programem provázel. 

Besídka ke dni maminek

Na den maminek se děti pěčlivě nachystaly. Připravily si pro ně několik básniček, písniček, tanečků a v neposlední řadě i krátkou  pohádku o berušce Barušce. Dále děti z kroužku angličtiny ukázaly, co vše se během roku s paní učitelkou Katkou naučily. Dalším překvapením pro maminky byly dárečky, které si pro ně děti připravily. Chci děti moc pochválit, a to především za to, s jakou pílí a úsilím toto pásmo nátrénovaly. 

Realizujeme projekty podpořené EU

EU plakat maly 2018

EUplakatm

Adresa školy

ZŠ a MŠ Radvanice

Radvanice 171 
542 12 Radvanice v Čechách

map

Přihlašování uživatelů